Nieuwsbrieven

De meeste communicatie met ouders verloopt via onze communicatieapp. In oktober 2022 stappen we over van Klasbord naar de Ouderapp Parro van ParnasSys. Alle ouders krijgen hiervoor een eigen inlogcode. Ongeveer eens per maand verschijnt onze nieuwsbrief. Die vind je via de buttons op de Home Pagina.