PRIVACY

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die wij van uw kind(eren) en van u opnemen in onze administratie. De nieuwe privacywet AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dan tot nu toe het geval was. 

Stichting KOE verwerkt persoonsgegevens van al haar leerlingen. Wij vinden een goede en zorgvuldige verwerking van groot belang en voldoen aan de eisen die de AVG aan ons stelt.
Alle directies en leerkrachten zijn geïnformeerd over "Hoe om te gaan met de nieuwe Privacywet”. Op elke school is een IBP-coördinator (Coach Gegevensbescherming) aangesteld die binnen de school het aanspreekpunt is rondom zaken die met de privacy verband houden.

Voor de Stichting KOE is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd in de persoon van dhr. Oosting. Hij is bereikbaar via het bestuursbureau (053-4349400) of via mail info-fg@skoe.nl.

In onze privacyverklaring KOE  kunt u hier alles over lezen.