Ouderraad

Bij de Menkotoren is de ouderraad vormgegeven in een Activiteiten Commissie. De ouders in de AC ondersteunen het team bij het organiseren van de extra activiteiten die onder en/of na schooltijd plaatsvinden, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. Bij de werkgroepen van de AC sluiten ook leden van het team aan. Zo zorgen we samen voor een leuke schooltijd voor de kinderen.
De penningmeester van de AC vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor deze activiteiten (€ 45,- per kind per jaar; kinderen die na 1 januari starten: € 30,-). Alle kinderen mogen meedoen aan onze activiteiten.