Een goede start: het jonge kind


Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken en leren begrijpen. Wij spelen daar op in door in de onderbouw ontwikkelingsgericht te werken. We werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. De kinderen bepalen in overleg met de leerkracht zelf hoe de hoeken in het lokaal worden ingericht voor het thema; de huishoek kan een heksenkeuken worden, een reisbureau, een brandweerkazerne... Maar altijd wordt er gespeeld! De leerkracht stimuleert de kinderen in het spel door mee te spelen of voor te spelen. Rollenkaartjes helpen de kinderen om verdieping aan te brengen in hun spel, passend bij het thema.

Onze onderbouwleerkrachten zijn opgeleid om de doelen voor groep 1 en 2 aan te bieden in betekenisvolle activiteiten. Via observaties volgen we de ontwikkeling van de kinderen. De informatie uit de observaties wordt gebruikt om de lessen te plannen en (individuele) begeleiding aan te bieden, zodat de kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen.