SCHOOLTIJDEN 

Op basisschool Menkotoren werken we met een continurooster met de volgende schooltijden:

maandag t/m vrijdag               08.30 - 14.15 uur
De leerlingen van groep 1-2-3 zijn op woensdag om 11.45 uur vrij!

Vanaf 08.20 uur komen de kinderen zelfstandig naar binnen. 

Om 08.30 uur zijn alle kinderen in de klas en begint de schooldag. Hierdoor wordt de lestijd optimaal benut. Komt een kind te laat, dan verstoort dit de opstart van de dag. De school vindt het belangrijk dat de lesdag zoveel mogelijk ongestoord kan plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat alle kinderen op tijd op school zijn en in de klas. 

Pauze, lunchtijd en buitenspelen

De pauze is elke dag voor de groepen 4 t/m 8 van 10.15-10.30 uur, groep 3 sluit voor de ochtendpauze aan bij groep 1-2 van 10.00-10.15 uur.. Tussen de middag wordt er 30 minuten buiten gespeeld onder toezicht van teamleden van de school.  Daarna wordt er 15 minuten geluncht samen met de eigen leerkracht. 

Gezonde school

Elke ouder/verzorger wil dat zijn of haar kind zo gezond mogelijk opgroeit. Op basisschool Menkotoren stimuleren we gezond gedrag bij de leerlingen. De kinderen nemen zelf van huis hun drinken, pauzehap en eigen lunch mee. Alle kinderen nemen voor het tienuurtje fruit/snackgroente en drinken (in een beker) mee naar school. Ook voor een verjaardagstraktatie hebben we een voorkeur voor iets kleins en iets gezonds.