Taal, rekenen en wereldoriëntatie


Taal en rekenen vinden we belangrijke vakken. Daar besteden we vooral in de ochtenden veel tijd aan. In de midden- en bovenbouw kiezen we er voor om de verwerking steeds meer digitaal te doen met chromebooks en iPads. Dit motiveert kinderen, mede doordat de oefenprogramma's adaptief zijn en directe feedback geven.
In de onderbouw zetten we educatieve apps in om de kinderen spelenderwijs te laten oefenen en automatiseren.

Daarnaast verbinden we het leren aan de maatschappij. Via projecten is er ruimte om 21st century skills te ontwikkelen en de wereld te verkennen. In 2017-2018 zijn we gestart met onderzoekend en ontdekkend leren voor deze vakken. In 2018-2019 gaan we op zoek naar een methode die hierbij aansluit. Ook willen we de wereld om ons heen (wijk, netwerk van ouders) betrekken bij onze projecten.