engels, een wereldtaal


 Jonge kinderen zijn erg ontvankelijk voor het leren van een vreemde taal. Wij geven daarom Engels vanaf groep 1 en we hebben plannen om het ook vanaf de peuterspeelzaal in te voeren.
In de onderbouw geven we spelenderwijs Engels. De leerkracht maakt gebruik van handpop Tom, die alleen Engels spreekt. Dit stimuleert de kinderen om Engels te gaan praten. Plezier in taal en de vrijheid om Engels te durven praten: dat is wat we bij de jongste kinderen willen bereiken. Dit doen we via liedjes, spelletjes en het aanleren van woorden die passen bij de thema's.

In de hogere groepen is er meer aandacht voor een goede zinsbouw en uitbreiding van de woordenschat. In alle groepen wordt 1 uur per week Engels gegeven. Al onze leerkrachten zijn geschoold in Classroom English. In groep 8 doen onze leerlingen de IEP eindtoets Engels.
In 2018-2019 hebben we de tweede ster van het Early Bird-keurmerk 'erkende VVTO-school' behaald. (VVTO: vroeg vreemde talenonderwijs).