Kindcentrum menkotoren humankind

Sinds de komst van basisschool Menkotoren naar de Rijnstraat in september 2017, is er sprake van een ‘nieuw’ Integraal Kindcentrum (IKC): basisonderwijs op de Menkotoren en BSO en peutergroepen van Humankind op één adres. 

Binnen ons IKC stemmen we onderwijs, zorg en opvang op elkaar af. Humankind verzorgt de BSO in het IKC en organiseert regelmatig sportieve activiteiten voor de kinderen van het IKC Menkotoren Humankind.

 

peuteropvang menkotoren

Ontdekken, verwonderen, opgroeien en ontwikkelen. Dat is de wereld van peuters. Op de peuteropvang bereiden we uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool. Wij zorgen voor een doorgaande lijn van voorschool naar de vroegschool (groep 1). 

In onze peuteropvang geven we  Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen die dat nodig hebben krijgen twee extra dagdelen spelen en leren. Dit doen we met de methode Startblokken. Alle medewerkers zijn hiervoor geschoold en kunnen waar nodig extra ondersteuning geven op gebied van taal of sociale ondersteuning. Aan de hand van de thema’s wordt de ruimte zo ingericht dat het past bij het thema. Ook de activiteiten worden daar op afgestemd, bijvoorbeeld de herfst, de zomer, feestdagen enz.

Door de combinatie van ontdekken en spelend leren worden de kinderen gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling. Buiten spelen en uitstapjes maken zijn hiervan tevens een belangrijk onderdeel.

Er is volop ruimte en aandacht voor ieder kind, specifiek afgestemd op zijn of haar behoefte. Er wordt gewerkt vanuit een positieve pedagogische aanpak. Wederzijds respect hebben voor elkaar en vooral plezier hebben met elkaar. Spelenderwijs ervaart een kind hoe leuk het is om samen te spelen, te delen, vriendjes te maken en te bewegen. 

Globaal ziet onze dagindeling er als volgt uit:
- Inloop: gelegenheid voor contacten tussen kind, ouders en de pedagogisch medewerkers.
- Spelen, ontdekken en individuele begeleiding (tutoring).
- Kringactiviteit aansluitend op thema van Piramide (liedjes zingen, bewegingsspelletjes, een       prentenboek voorlezen en bekijken en aandacht schenken aan verjaardagen)
- Gezamenlijk drinken en fruit eten.
- Buitenspelen of in het speellokaal (afhankelijk van het weer).
- Gezamenlijke afsluiting in de kring met een prentenboek, spelletje of liedje.

De peuteropvang is bereikbaar op nummer 053-2068911.
Heeft u interesse in peuteropvang? Dan kunt u uw kind aanmelden via de website van Humankind.