VISIE en identiteit

We hebben een positieve levenshouding en dat maken we zichtbaar

Op basisschool Menkotoren willen we onze leerlingen bagage meegeven om na de basisschool vol vertrouwen hun weg te kunnen vervolgen. We zetten daarom in op een brede ontwikkeling van onze leerlingen, geven hen de daarvoor benodigde ruimte en spelen in op hun specifieke behoeften en talenten. 

We halen het beste uit onze leerlingen

We werken bij de Menkotoren systematisch en doelgericht aan optimale prestaties én hebben aandacht voor de ontwikkeling van onze leerlingen tot evenwichtige en zelfstandige mensen met een positief zelfbeeld.

We hebben respect voor elkaar en voor de wereld om ons heen

We hechten op onze school veel waarde aan het aanleren van een scala aan attitudes en vaardigheden, zoals zelfredzaamheid en zelfvertrouwen, respect hebben voor elkaar, verantwoordelijkheid nemen en een positieve levensinstelling. Naast de intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, is er ook aandacht voor creativiteit en sport. Wij zijn bij de Menkotoren dan ook trots op onze bijdrage in de totale ontwikkeling van onze leerlingen!


Basisschool Menkotoren: Verbonden met de wereld

Op basisschool Menkotoren voelen we ons verbonden met elkaar en verbonden met de wereld. Dit sluit aan bij onze katholieke identiteit. Wij zien de school als de wereld in het klein, waar we de kinderen willen leren om samen te leven en samen te werken. Daarom hechten we veel waarde aan identiteitsontwikkeling van onze leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de levensbeschouwelijke ontwikkeling (spiritualiteit, zingeving) als om de morele ontwikkeling (ethiek, normen en waarden). 

De katholieke feesten en verhalen gedurende het jaar verbinden we aan maatschappelijke thema's. Rondom Sinterklaas en Kerst is dit 'solidariteit', rondom Pasen gaat het over 'een nieuw begin'. Ook is er bij de sociaal-emotionele vorming aandacht voor de eigen rol in het ervaren van geluk en relaties met anderen. We proberen de kinderen in verwondering en bewondering de dingen om hen heen te leren zien.